КСЕЛА в България

Перспективи

Поизводствената технология непрекъснато се усъвършенства, производствените мощности се разширяват и позволяват създаването на изделия със структура и качества, които да задоволят и най-високите изисквания при строителството на съвременни сгради.
За изминалите 20 години производството в произведеното в България количество блокчета
YTONG е достатъчно, за да се направи обиколка на Екватора. Блокчетата за зидария YTONG са все по-широко и масово използвани в строителството на жилищни и обществени сгради, търговски и бизнес центрове, промишлени и селскостопански обекти. Те се произвеждат в заводите на Ксела България в София и Добрич.