YTONG и суровините за производство

 

Блокчетата YTONG се произвеждат от напълно естествени суровини - пясък, вар, цимент, гипс и вода, които са на практика неизчерпаеми в природата. Добивът им не нарушава екологичното равновесие, обработват се в затворен производствен цикъл с умерено използване на енергия.

За завода в София суровините се доставят както следва:

- пясък - от кариери в Софийското поле,

- вар - от варови заводи в Сливница и Асеновград,

- цимент - от циментовия завод в Златна панега,

- гипс - от кариера в Кошава.

 

За завода в Добрич суровините се доставят:

- пясък - от кариери в област Търговище,

- вар - от варови заводи в Бургас,

- цимент - от циментовия завод в Златна панега,

- гипс - от кариера в Кошава.

 

Всички доставени суровини се контролират внимателно преди влагането им в производството.

В производството не се използват каквито и да било суровини от комбинат "Кремиковци".

YTONG притежава зелени сертификати от водещи немски и световни организации.