YTONG и водата

 

Поемане на вода

 

Това свойство на материлите е важно за зиданите стени:

  • при преки атмосферни въздействия - по време на строителството или след покриване на сградата, но преди довършителните работи - мазилки, облицовки, окачени фасади и др;
  • при аварийни ситуации - наводнение, течове, преминаване на вода през фугите на плочките;

       Клетъчният бетон YTONG поема много по-бавно вода

       от всички масово използвани строителни материали

 

                            Незащитени стени, изложени на пороен дъжд за 3 часа

 

 

 

 

 

 

Интересни факти:

  • YTONG никога не потъва, независимо колко време е потопен във водата.Причината е неговата пореста структура - почти половината от порите му не могат да се запълнят с вода при потапяне, обливане, оросяване и др.
  • При кос пороен дъжд в продължение на два часа, водата ще проникне в стена от YTONG на не повече от 2 cm. Впоследствие водата ще се изпари за не повече от няколко дни.
  • Максималното количество вода, което YTONG може да поеме по хигроскопичен път не надхвърля 8 % от масата му. За сравнение хигрoскопичната влажност на "сухата" дървесите е между 12 и 15 % от масата й.