Шумоизолация

шумоизолация

Звукоизолационните характеристики на една еднослойна стенна конструкция зависят основно от:

  • обемното тегло на използвания градивен материал; структурата на материала;

  • влажността на материала;

  • начина на статическо подпиране и детайла на присъединяване на стената към носещата конструкция или към други стени;

  • степента на натоварване и вида на напрегнатото състояние на стената;

  • деформационните и еластични характеристики на стената;

  • наличието на звукови мостове

При многослойни стени, освен вече изброените фактори влияние върху звукоизолацията оказва взаимодействието между материалите на различните пластове в зависимост от техните собствени характеристики.Звукоизолационната способност на стените се оценява с индекса на изолация от въздушен шум с oтчитане на пренасянето на шума през странични строителни елементи R´w в dB.

звукоизолация

YTONG е материал с ниско обемно тегло, но поради клетъчната му структура стените изградени с него имат индекс на изолация от въздушен шум R´w с 2 dB по-висок от масивни стени (от тухла, бетон, камък и др.) със същата повърхнинна плътност, т.е. със същото тегло за 1 m². Външните зидове от YTONG с дебелина 30 и 35 cm , освен че притежават нормативно необходимите топлоизолационни свойства, отговарят и на изискванията на "Нормите за проектиране на защита от шум". Само в строго специфични случаи, при особено високо еквивалентно ниво на външен шум, се прибягва до използване на материал с по-висок клас по обемна плътност или до многослойни фасадни конструкции.