Хидрофизични свойства

Хидрофизичните свойства са всички свойства на материалите, които по един или друг начин са свързани с водата. По важните от тях са следните:

Водопоглъщане: Това е свойството на материала да поглъща и задържа вода при нормално атмосферно налягане. Измерва се в обемни или масови проценти. Капилярната водопопиваемост е способността на порестите материали, при частично потапяне във вода да се навлажняват и в частта, която се намира над водата.

Хигроскопичност: Това е свойството на съответния материал да поглъща и кондензира водни пари от въздуха. Това е възможно при пори с радиус по-малък от 0.1 μm. При кондензирането си тези пари, намаляват топлоизолационните свойства на материала. От друга страна, поглъщането и отдаването на водни пари, спомага за поддържане на подходяща за обитаване влажност в помещенията.

При автоклавния клетъчен бетон порите, отговарящи на цитираното условие за кондензация са по-малко от 4% от обема на материала. По тази причина стени от YTONG се изчисляват за топлоизолация с характеристики, отговарящи на 8% влажност по маса. За сравнение аналогичната влажност на дървото е 12%.

Паропропускливост(пародифузия): Това е свойството на материала да пропуска водни пари. Бележи се с гръцката буква μ;

Съчетанието от горните две свойства при YTONG, е причината за добрия микроклимат в помещенията изградени с него.