Защита на личните данни

Политика за поверителност

Ние, Ксела Интернеъшнъл С.A. (Xella International S.A.) и неговите свързани дружества, тук наричани „Ксела”, имаме удоволствието да Ви посрещнем на своя уебсайт и се радваме, че се интересувате от компанията ни и нашите продукти.  Опазването на Вашите лични данни е много сериозен въпрос за нас и искаме да се чувствате сигурно, когато посещавате нашия уебсайт. Опазването на личната Ви неприкосновеност при обработката на личните Ви данни е много важно за ползването и ние имаме това предвид във всички наши делови процеси. Ние обработваме личните данни, събрани при Вашите посещения на нашите уебсайтове в съответствие с разпоредбите на закона в държавите, където се управляват конкретните ни уебсайтове. Политиката ни за защита на личните данни се основава на правилниците за поведение, приложими за уебсайтовете на Ксела. Уебсайтовете на Ксела може да съдържат линкове към други уебсайтове, които не са включени в приложното поле на настоящата политика относно поверителността. Въпреки че внимателно проверяваме съдържанието на такива уебсайтове, не можем да поемем каквато и да било отговорност за съдържанието на външни линкове. За съдържанието на сайтовете, към които са поместени линкове, са отговорни единствено операторите на линковете. Ксела зачита личната Ви неприкосновеност.


Събиране и обработка на лични данни
когато посещавате наши уебсайтове, нашият уебсървър винаги запазва името на Вашия Интернет  доставчик, уебсайта, от който ни посещавате, уебсайтовете, които разглеждате по време на посещението Ви при нас и датата и часа на посещението. В Ксела използваме „бисквитки” (cookies), за да определим предпочитанията на посетителите и за да оптимизираме уебсайтовете си съобразно това. „Бисквитките” представляват малки файлове, които временно се съхраняват на нашия твърд диск. Информацията, съдържаща се в тях, служи да улесняване на навигирането и за оптимизиране на удобството и лесното ползване на нашия уебсайт от Ваша страна. Естествено Вие можете да разгледате нашия уебсайт без „бисквитки”. Нашите „бисквитки” не съдържат никаква конкретна лична информация и затова личната Ви неприкосновеност е защитена. Повечето браузъри приемат автоматично „бисквитки”. Можете да спрете съхраняването на „бисквитки” на Вашия твърд диск като изберете „Не приемай бисквитки” в настройките на Вашия браузър. Моля, проверете указанията за Вашия браузър, за да видите как функционира това в подробности. Ако обаче не приемате „бисквитки”, това води до ограничаване на предлаганите от нас функции. Освен това личните данни се запазват, само когато доброволно ни предоставите същите, т.е. в рамките на процеса по регистрация, въпросници, конкурси или сключване на договор.


Ползване и разпространение на лични данни и задължение за ползване по предназначение
Личните Ви данни ще се използват за целите на техническата администрация на уебсайтовете, за мениджмънт на потребители, за въпросници за продукти и за маркетинг само в конкретния обем, изискван от Ксела или агенциите, които действат от наше име. Събирането или прехвърлянето на лични данни на органи и институции на изпълнителната власт се ограничава до задължителните разпоредби на националното право. Вашите данни може да бъдат предадени на други дружества в рамките на фирмената група на Ксела или на подбрани специализирани компании за целите на обслужването. Нашите служители, представители и свързани лица са положили клетка за опазване на поверителността и са задължени да спазват правилника ни за поведение, както и приложимите изисквания на закона.  

Алтернативна възможност
искаме да използваме Вашите данни, за да можем да Ви информираме за нашите продукти и услуги и – ако е приложимо – за да Ви задаваме въпроси в тази връзка. Естествено участието Ви в такива дейности е доброволно. Ако не сте съгласни с това, можете да ни уведомите във всеки един момент с наземна поща или електронно писмо и съответно ще ограничим Вашите данни.

Право на достъп до лични данни
При поискване Ксела незабавно ще Ви уведоми в писмена форма в съответствие с приложимия закон, независимо от това дали и какви лични данни съхраняваме за Вас. Ако – въпреки усилията ни да поддържаме данните Ви точни и актуални – бъде съхранявана неточна информация, пир поискване ще я поправим.  


Сигурност
Ксела използва технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да защити всички данни, които управляваме срещу непреднамерена или умишлена манипулация, загуба и унищожение, както и срещу достъп от страна на лица без разрешение. Нашите предпазни мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с техническото развитие.   Информация за контакт
Ако искате данните Ви да бъдат поправени или заличени, моля съобщете ни с  писмо на пощенския ни адрес или с електронно писмо на адрес: kommunikation@xella.com.


Отговорно лице за връзка


Отговорното лице за връзка по смисъла на Федералния закон за защита на данните и неприкосновеността на Германия е дружеството, посочено в надписите.