Екологичност

ekoetiket

В динамично променящия се свят, в който живеем, все по-настойчиво и болезнено се поставя въпросът за опазването на околната среда. Безогледното използване на природните ресурси, замърсяващите производства и трупането на огромни количества отпадъци застрашават екологичния баланс на планетата. Отговорното отношение към природата, към нашия единствен дом във вселената - Земята, е грижа за бъдещето на нашите деца, за тяхното утре. Строителството като дейност с огромни мащаби трайно променя естествения облик на земната повърхност. Именно поради това, казаното важи в най-висока степен и за него.
Икономически растеж, съобразен с околната среда - това е философията на устойчивото развитие, към което се стреми света през 21 век. В контекста на тези глобални тенденции, екологичното строителство с YTONG гарантира чиста и здравословна среда за бъдещите поколения.
Цялостната дейност на XELLA се ръководи от дългосрочна екологична стратегия за ограничаване на нашата намеса в природата и за пълно ликвидиране на отрицателните последствия от нея. В резултат от усилията на високо квалифицирани специалисти са създадени концепции за строителство, които опазват околната среда - от добива на суровините и производството до изпълнението и експлоатацията на сградите. Център на вниманието в тези концепции винаги е бил човекът.

Ангажираността на XELLA към природата и хората се вижда от екологичния баланс и от нашата дейност, свързана с активното опазване и защитата на околната среда. YTONG е пример за екологичен продукт на база на оценката на жизнения му цикъл. В Германия, федералната служба за опазване на околната среда е изготвила екобаланс за YTONG (първият такъв баланс за строителен материал). Изводите от него са:

  • използваните суровини са повече от достатъчно в природата;

  • при добива им не се замърсява околната среда;

  • разходите на енергия при производството са ниски;

  • отпадъкът се рециклира;

  • при експлоатация на жилища, направени от YTONG , разходите за отопление са значително по-малки поради добрата топлоизолация, а това означава по-малко емисии въглероден двуокис в атмосферата.

    Всичко това дава основание на YTONG да бъде присъден екоетикет.

 

Разбира се, опазването околната среда е задача не само на производителя, но и на потребителя. Решението за използването на определен строителен материал има голямо влияние върху екологичния кръговрат. Само този, който наистина знае от какво се състои, как се произвежда неговия строителен материал и какви възможности предоставя той, може да строи със съзнание и грижа за природата.