Пожароустойчивост

пожарозащита

Сигурност чрез негорими строителни материали

 

Новите изолационни плочи MULTIPOR притежават най-високия клас по негоримост А1. Заедно с това лекият разтвор за лепене и измазване Multipor има клас по негоримост А2, това означава, че топлоизолационната система Multipor изпълнява всички изисквания на закона за негоримост. Тя е особено подходящи за места. където има повишен риск от пожар.

Основно предимство на топлоизолационни плочи Multipor е, че в случай на пожар, за разлика от други топлоизолационни материали, плочите не се възпламеняват и не отделят вредни за човека и околната среда газове. Облицованите с MULTIPOR стени повишават сигурността на оградените с тях помещения от противопожарна гледна точка.

Тези качество на материала го правят изключително подходящ за изолация на тавани на подземни гаrажи, вътрешна или външна изолация на детски градини, училища, болници и други обществени сгради.

 

 

ПРИМЕР

Изолация на стоманобетонна плоча

Проведено изследвано за определяне границата на огнеустойчивост на стоманобетонна плоча (12 cm), защитена с Multipor (5cm)

Резултат - Границата на огнеустойчивост на незащитена стоманобетонна плоча е до 60 min., а на защитената с Multipor > 360 min.

 

Презентация: Пожарна безопасност на сгради. Оценка на огнеустойчивостта на строителни елементи, изградени от YTONG и Multipor.