Суровини

surovini

 

Автоклавният клетъчен бетон YTONG се произвежда по екологична, безотпадна и енергоспестяваща технология и при строг контрол от следните традиционни, екологично чисти суровини:

  • пясък,
  • цимент,
  • негасена вар,
  • вода.

 

Минералите, от които са съставени, участват с огромен дял в изграждането на земната кора и естествените запаси от тях са практически неизчерпаеми. Въпреки това те трябва да се използват разумно и пестеливо.

От 1 m³ суровина се получават от 4 до 5 m³ блокчета за зидария YTONG в зависимост от якостта и плътността им.

Разходът на суровини (без да се включва водата)
за производство на 1 m³ YTONG е около 400 kg.
За сравнение за 1 m³ тухли са необходими 900 kg
изходни суровини, а за 1 m³ бетон - 2000 kg.