Якост

Произвежданият в България автоклавен клетъчен бетон YTONG се класифицира според "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" в три класа по якост на натиск със следните характеристики:

presa

За носещи стени и зидани противоземетръсни елементи трябва да се използва само материал с клас по якост 5 MPa.

От всяка партида се изпитват пробни тела с форма на кубче със страни равни на 10 cm.

 

                           

Силата, при която се разрушава това кубче е по-голяма от 5 тона.