Защита от влага

Вътрешна изолация без паропрегради

Добрите топлоизолационни възможности на материала. съчетани с неговата пороьозна структура намаляват до голяма степен вероятността от появата на мухъл в помещенията. Вътрешната изолация с Multipor регулира влагата в помещението чрез способността си да абсорбира влажните изпарения по време на техните пикове и да ги пропуска бавно обратно, когато относителната влажност в помещението намалее. Способността на материала да "диша" допринася за създаването на здравословен микроклимат и комфортна жизнена среда в помещенията.

Външна топлоизолационна без мухъл и плесен - с топлоизолационна система Multipor

Външната топлоизолация с минерални плочи Multipor е идеалният избор. Минералните плочи Multipor поемат образувалата се влага вследствие на дъждовете и конденз и действат като беферна зона. Така вероятността влагата по повърхността на стената да се задържи е минимална, намалява и рискът от появата на мухъл и плесен. Лекият разтвор Multipor позволява на влагата да преминава отвън навътре и обратното, така че да не се допусне задържането й в изолационния слой.

Благодарение на сравнително по-голямата си маса. плочите Multipor притежават висок капацитете за топлинно съхранение. Съхранената топлинна енергия, например от слънчевите лъчи, повишава температурата на външната повърхност на топлоизолационната система, което води до по-бързото изпаряване на събраната влага.